Privacystatement

Dit zijn vanuit Buurtmama’s onze voorwaarden qua privacy

Allereerst dank je wel voor je vertrouwen in Buurtmamas.nl en dat je onze website bezoekt en je eventueel registreert. Wij vinden het dan ook heel belangrijk om jouw vertrouwen te waarborgen en je privacy te beschermen, conform de Algemene verordening gegevensbescherming. In dit privacystatement beschrijven we hoe we je persoonsgegevens verwerken, zodat je goed geïnformeerd bent.

Buurtmama’s is de verwerkingsverantwoordelijke, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77510046. Je kan ons bereiken via: info@buurtmamas.nl.

Hoe en waarom we je gegevens verwerken

De dienstverlening en website van Buurtmama’s is opgezet om (aanstaande) moeders met (aanstaande) moeders uit de buurt op een eenvoudige en positieve manier met elkaar in contact te brengen. Buurtmama’s verwerkt je persoonsgegevens alleen om de diensten van www.buurtmamas.nl uit te voeren.  Wanneer je gebruik wilt maken van de gratis diensten van de website Buurtmama’s is het de bedoeling dat je je registreert. Alleen als je geregistreerd bent kan je namelijk gebruik maken van de diensten van de website.   Deze persoonsgegevens gebruiken we dan ook alleen voor de uitvoering van de diensten van de website. Daarbij gaat het onder andere om: het opstellen van je persoonlijke profiel binnen Buurtmamas.nl, het matchen van je postcode met andere profielen en het contact leggen met andere leden. Ook houden we contact met de leden van Buurtmama’s en voor dit relatiebeheer zullen wij je e-mailadres gebruiken.

Wil je je registreren dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens: naam, emailadres, postcode. Alleen geregistreerde leden kunnen jouw gegevens zien, maar het is slim je ervan bewust te zijn dat je je in een openbare omgeving begeeft en dat je dus ook zelf je eigen privacy beschermt.

Je persoonsgegevens gebruiken we ook voor het versturen van onze nieuwsbrief. Wanneer je je registreert op de website als Buurtmamalid, geef je automatisch toestemming voor de nieuwsbrief. Je kunt je op elk gewenst tijdstip hiervan uitschrijven door het klikken op ‘unsubscribe’ onderaan de nieuwsbrief.

Je persoonsgegevens zijn extra beveiligd en afgeschermd voor zoekmachines en niet-leden. Alleen geregistreerde leden van Buurtmamas.nl kunnen je profiel bekijken. Daarnaast kan je, als je dit hebt aangegeven en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, een profielfoto en naam voor een korte periode getoond worden op de homepage onder de vermelding ‘nieuwe leden’ en bij eventuele reacties die je zelf hebt achtergelaten onder openbare artikelen op Buurtmamas.nl.

De berichten en/of foto’s kunnen de deelnemers zelf onderling naar andere leden sturen. Eerst moet er een vriendschapsverzoek door beide partijen geaccepteerd worden. Deze berichten zijn beveiligd en kunnen de leveranciers van Buurtmamas.nl niet lezen. Berichten en/of foto’s die geplaatst worden in groepen kunnen wel door ieder lid en de organisaties van Buurtmamas.nl gelezen worden, behalve als de groep de status privé heeft.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Voordat je je registreert voor de website van Buurtmamas.nl; dien je eerst uitdrukkelijk akkoord te gaan dat wij bijzondere persoonsgegevens van je verwerken. Je kan er namelijk voor kiezen om foto’s en video’s te delen in je profiel. Dat hoeft natuurlijk niet. Als je daarvoor kiest dan worden daarmee bijzondere persoonsgegevens verwerkt. Ook als je ervoor kiest om nog meer zogenaamde bijzondere persoonsgegevens te vermelden – daarbij kun je denken aan informatie rondom je geloof, gezondheid, seksuele leven, politieke voorkeuren. Omdat het allemaal zeer gevoelige informatie is, worden er door de wet strengere eisen gesteld. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kunnen wij de persoonsgegevens dus niet verwerken. De toestemming kan je ook op elk moment intrekken, en dien je zelf alle informatie te verwijderen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Buurtmama’s kan derden inschakelen in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Zo staat de database van Buurtmamas.nl op een server bij een derde partij gevestigd in Nederland opgeslagen. Krijgt deze derde partij daarbij toegang tot de persoonsgegevens, dan verwerken zij deze alleen ten behoeve van Buurtmamas.nl. Wij hebben de rechten en plichten met deze leveranciers vastgelegd in een overeenkomst. Wij verkopen of verstrekken geen persoonsgegevens aan derden voor marketingdoeleinden.

Buurtmama’s werkt met de volgende partners samen:

  • Google – Wij analyseren via een Google Analytics het gebruik van de website. Ook maken wij gebruik van het plaatsen van banners via Google Adsense.
  • Distinct – Zij doen aanpassingen aan de site ter verbetering van de dienstverlening
  • Antagonist – webhosting en domeinnaam ten behoeve van het functioneren van de website.
  • Mailchimp – via de website van Mailchimp versturen we onze nieuwsbrieven.

Mocht er een wettelijke verplichting zijn tot het verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens, dan moeten wij daar uiteraard aan mee werken.

Anderen

Wij verwerken ook persoonsgegevens van de contactpersonen van onze leveranciers, zoals naam en e-mailadres. Dit is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de leverancier op grond van een gerechtvaardigd belang.

Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten Europa.
De website www.buurtmamas.nl wordt gehost op servers van onze leverancier in Nederland. Er wordt geen data naar het buitenland verzonden. De data blijft dus binnen Europa.

Bewaartermijn

Op elk moment kan je zelf je profiel en account verwijderen. Heb je hier hulp bij nodig, dan kun je daarvoor een mail sturen naar info@buurtmamas.nl.

Cookies

Wij verzamelen gegevens via cookies om zo een beter inzicht te krijgen in onze leden en websitebezoekers, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Zie ons cookiestatement.

Beveiliging van je persoonsgegevens

We respecteren de privacy van al onze gebruikers en zorgen ervoor dat we de door ons verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Alle persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database, die uitsluitend toegankelijk is voor die personen voor wie dat uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is. Door gebruik te maken van passende technische en organisatorische maatregelen beveiligen wij onze systemen tegen verlies en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik. Het is wel belangrijk dat je je er bewust van bent dat zonder contactgegevens zoals naam, postcode, e-mail wij je niet de dienstverlening van Buurtmama’s kunnen leveren.

Rechten

Buurtmama’s is verantwoordelijk en zal als zodanig zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbeschermingen andere relevante wet- en regelgeving omgaan met jouw persoonsgegevens.

Wil je geen (commerciële) informatie meer van ons ontvangen over de artikelen en diensten van Buurtmama’s, dan kun je dat aangeven door een mail te sturen naar info@buurtmamas.nl. Dit recht van verzet, vind je ook altijd terug in onze e-mails.

Graag wijzen we je erop dat je het recht hebt inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren, aan te vullen, af te schermen en/of te verwijderen. In je account kan je dit zelf regelen. Wil je hulp, stuur ons dan svp een e-mail op info@buurtmamas.nl. Je kan op elk moment zelf je profiel en account verwijderen.

Mocht je om de een of andere reden toch niet blij zijn hoe wij zijn omgegaan met je persoonsgegevens dan kan je een klacht bij ons indienen via info@buurtmamas.nl. Wij zullen dan ons best doen om je klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid op te lossen. Mocht onze klachtafhandeling toch niet naar tevredenheid zijn, dan kan je altijd contact opnemen met de Nederlandse Toezichthouder, de Autoriteit voor Persoonsgegevens. Je kunt alle informatie vinden op deze website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen

Mocht je vragen hebben over deze privacystatement of de bescherming van je persoonsgegevens in het algemeen, neem dan gerust contact met ons op via info@buurtmamas.nl.

Wijzigingen Privacystatement

We behouden ons het recht voor ons privacystatement van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Je doet er dan ook goed aan om regelmatig dit Privacystatement te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Versie 3.0 Januari 2022

jav videos
free porn
telugusex erica la chica.