In een samengesteld gezin komt veel loyaliteit kijken

Loyaliteit is “een morele verbondenheid, vasthoudendheid, of het zich houden aan een verbintenis, band, of verplichting. Waar deze verplichting niet wordt nageleefd, waar trouw wordt geschonden en ontrouw intreedt, kan sprake zijn van verraad”.
Wees gerust hoor dit is namelijk ‘slechts’ de definitie van het woord loyaliteit door de mensen van Wikipedia.

Complexe dynamiek

Loyaliteit bij samengestelde gezinnen kent een eigen dynamiek; een complexe dynamiek zelfs. Waarom? De complexiteit zit hem in het feit, dat héél veel betrokkenen zó ontzettend graag hun eigen plek in willen nemen. Een plek waarin zij ook gezien én gehoord willen worden.

Voorbeelden van loyaliteit

Voorbeelden van verschillende loyaliteiten die spelen rondom een samengesteld gezin zijn:

  1. “Ben net zo blij dat mijn kids komen, zit jij even te zeuren over het feit dat ik dit keer wél moet opvoeden”.
  2. “Als mijn ex dit nu graag zo wil dan doe ik het maar, al was het maar omdat ik de kinderen morgen graag weer bij ons in huis wil hebben”.
  3. “Bij jou, papa, is het net zo leuk als bij mama”.
  4. “Ik vind jou echt veel liever dan de vriendin van papa”.
  5. “Mijn zoon is stiefvader en als zijn moeder sta ik altijd buitenspel’.

Vormen van loyaliteit

Dit zijn slechts een paar voorbeelden van verschillende vormen van loyaliteit. Het zijn ook vijf voorbeelden vanuit verschillende perspectieven:

  1. ouder naar stiefouder (=partners onderling)
  2. ex-partner en ouder
  3. kind naar beide ouders
  4. kind maar stiefouder
  5. stief-grootmoeder naar stiefkleinkind

Verschillende (familie)relaties

Jeetje als je dit zo even laat bezinken dan realiseer je je pas goed, dat er nogal wat verschillende (familie)relaties bestaan rondom een samengesteld gezin. Teken maar eens op een groot vel een genogram; een soort van stamboom van het hier en nu. Wat zo mooi is aan deze opdracht is, dat bij zoveel mensen het zien van alle verbanden helpt om loyaliteitsconflicten beter te begrijpen. Begrip alleen al geeft meer rust.

Maar goed, je weet dat er veel (familie)banden bestaan én je weet dus ook dat ieder mens wel zijn/haar eigen emoties heeft. Nu is het zaak om het totaal goed te laten werken en niet verzeilt te raken in de definitie waarmee dit blog begon.

Geen wedstrijd

De meest eenvoudige allereerste stap is om géén wedstrijd aan te gaan met wie of wat dan ook. Het is absoluut onbegonnen werk en hierdoor alleen al één groot energielek. Ik wil niet vervallen in een té technische uitleg (*), maar je komt dan al snel te spreken over een cocktail aan emoties, verwachtingen, teleurstellingen en conflicten, die allemaal ook te maken hebben met hechting en coping. De makkelijkste uitleg van hechting en coping is eigenlijk je eigen rugzakje van jouw leven. Op zich kan het natuurlijk nooit kwaad om naar je eigen handelen en allergieën te kijken.

Loyaliteit is een instinctief gevoel. De verbintenis met anderen veilig stellen, omdat het veel vertrouwen geeft. De keerzijde is dat juist loyaliteit ruimte moet krijgen om te kunnen bestaan zonder negativiteit.

(*) mocht er behoefte bestaan aan uitleg, dan mogen jullie mij natuurlijk altijd een mail sturen.

Dit ben ik

Mijn naam is Marianne Smulders. Ik focus me 100% op mens en gezin. Hierbij hebben samengestelde gezinnen mijn bijzondere aandacht. In 2016 richtte ik de landelijk werkende organisatie Stief & Co op. Inmiddels hebben we 30 locaties in Nederland. Daarnaast heb ik mijn eigen praktijk Marianne Smulders Mediation waar ik ook relatieproblemen en scheidingen behandel.

Website: www.stiefenco.nl

Share This Post

jav videos
free porn
telugusex erica la chica.